Про судову практику. Спір про перерахунок довічного грошового утримання судді

Роман Брегей

Вчера в 09:29  · 

Про судову практику.
Спір про перерахунок довічного грошового утримання судді.
Розумію, що рішення суду під моїм головуванням не узгоджується зі судовою практикою суду апеляційної інстанції.
Суд, як вважав, захищав право і його принципи, на яких стоїть правопорядок, керуючись і судовою практикою Верховного Суду.
Висновки суду.
"Виконуючи рішення суду, Управління змінило базове відсоткове співвідношення утримання до винагороди з 80% до 50%.
Відповідач порушив припис частини 4 статті 142 Закону, яка діяла і на день призначення утримання, бо не допускає зміни (зменшення) відсоткового співвідношення (у тому числі і базового) під час його перерахунку.
Управління, здійснюючи перерахунок утримання, повернулося, фактично,  в минуле (27 лютого 2019 року) і застосувало зміни до Закону, які набрали чинності на підставі рішення Конституційного Суду України (18 лютого                    2020 року), обмеживши право позивача на виплату утримання у розмірі 30% (90-60) грошового забезпечення.  
Такі дії суперечать приписам частини 1 статті 58 Конституції України."
"Тому суд зробив висновок, що утримання за сутнісним змістом ширше поняття, ніж пенсія, оскільки є і гарантією незалежності судді під час здійснення правосуддя (ширше поняття включає вужче).
На підтвердження висновку суд проаналізує дві норми права.
Приписами частини 1 статті 142 Закону встановлено, що судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками -   пенсійного віку, встановленого  статтею 26   Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.
Отже, суддя має право вибору між утриманням та пенсією.
Приписами частин 2-3 статті 145 Закону передбачено, що припинення відставки судді є підставою для припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв`язку з відставкою.
У разі припинення відставки судді з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах.
Отже, після втрати права на відставку за колишнім суддею у відставці зберігається право на пенсію.
Таким чином, втрата або відмова від більшого не позбавляє права на менше, що узгоджується зі законами формальної логіки."
"Управління стверджує, що зменшило базове відсоткове співвідношення утримання до винагороди під час перерахунку, щоб не допустити дискримінації суддів, які вийдуть у відставку після рішення Конституційного Суду України, оскільки у всіх суддів має бути єдиний правовий статус.
Таким чином, захищаючи когось у майбутньому від  дискримінації, відповідач порушив приписи статті 22 Конституції України.  
Такий мотив суперечить законам формальної логіки, бо законодавець має право змінювати конституційні соціальні стандарти, однак дія норми права у разі зменшення не буде поширюватися на правовідносини з особою, яка набула право (реальне право, а не право, котре може виникнути в майбутньому у зв`язку з наявністю певних обставин) на час набрання нею чинності.
Приписи статті 22 Конституції України захищають осіб, які набули право на час набрання чинності новою нормою права, що стосується реалізації конституційного права, і не можуть породити дискримінації щодо тих, хто не набув право, бо не можна забрати у когось щось, що ще не отримав.
Підсумовуючи, суд зробив висновок про протиправність дій Управління щодо перерахунку утримання."Подробнее