проект РЕГЛАМЕНТА

Скачать файл: proekt-reglamentu-amatorskogo-radiozvjazku-ukrajini-edition-of-2022-version-1_0.pdf [2.1 Mb] (cкачиваний: 12)
Посмотреть онлайн файл: proekt-reglamentu-amatorskogo-radiozvjazku-ukrajini-edition-of-2022-version-1_0.pdf

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НКЕК


02.11.2022 року                                                          м. Київ                                                       № 35

Головував: Голова НКЕК Животовський О.М.

Присутні (у тому числі у форматі відеоконференції):

- Члени НКЕК: Бісюк О.А., Мальон Л.В., Семенченко А.І., Ткаченко М.М., Трощенко В.Ю.

- керівник апарату НКЕК Котенок Г.М.

- керівники структурних підрозділів НКЕК: 

Бакіров Є.О., Барабін А.Ю., Булкін В.О., Хохотва І.І., Чернявська І.Ю.

- завідувач Сектору забезпечення діяльності та комунікацій Голови НКЕК Півень Б.Л.

- генеральний директор Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» Корсун В.І.

- представник громадськості: Ошеров Л.М.

Порядок денний додається.

Голова НКЕК Животовський О.М. відкрив засідання Комісії та оголосив порядок денний засідання НКЕК, затверджений 28.10.2022:

ІІ. Про розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів:

  1. Про схвалення проекту постанови НКЕК 

«Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України».

ІІ. Про розгляд проектів законів України та інших нормативноправових актів:

  1. Про схвалення проекту постанови НКЕК 

«Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України»

СЛУХАЛИ:

Директор Департаменту радіочастотного спектра Чернявська І.Ю.

Інформація щодо проекту рішення НКЕК «Про схвалення проекту постанови НКЕК 

«Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України».

ВИСТУПИЛИ:

Чернявська І.Ю. Зазначила, що підпунктом «ї» пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (далі – Закон про НКЕК), до повноважень НКЕК належить розроблення Регламенту аматорського радіозв’язку України (далі – Регламент) та затвердження після проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України, згідно з вимогами пункту 5 статті 46 Закону про «Про електронні комунікації» (далі – Закон).

Проект Регламенту актуалізовано і приведено у відповідність до вимог Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, технічних умов впровадження відповідних радіотехнологій.

На основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до експлуатаційної та технічної кваліфікації, зазначених у документах МСЕ та Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (далі - СЕПТ), переглянуто та запроваджено нову кваліфікацію радіоаматорів (вища, радіоаматорапочатківця, радіоаматора-учня), порядок отримання гармонізованих та національних експлуатаційних документів радіоаматорів та залучення аматорських радіостанцій (далі - АРС) для організації радіозв'язку в межах радіоаматорської аварійної служби в особливих умовах.

Крім того, передбачено процедуру щодо скорочення обміну паперовими документами, шляхом подання е-заяв на оформлення УДЦР гармонізованих та національних експлуатаційних документів радіоаматорів через Портал послуг УДЦР, з впровадженням перехідного періоду.

Реалізація проекту рішення буде також сприяти адаптації у суспільстві громадян з особливими потребами. Для таких осіб іспит проводиться враховуючи їх індивідуальні особливості з урахуванням рекомендації ЕСС (14)05.

Відповідно до розділу 4 Регламенту НКЕК, затвердженого рішенням НКЕК від 18.02.2022 №1, Департамент ліцензування пропонує схвалити проект рішення НКЕК «Про схвалення проекту постанови НКЕК «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» з метою публікації його для проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України.

Голова НКЕК Животовський О.М. запитав, чи є питання, зауваження та пропозиції до проекту постанови.

Питання, зауваження та пропозиції відсутні.

Голова НКЕК Животовський О.М. поставив запропонований проект постанови на голосування.

Голосували:

Животовський О.М. – «за»;

Бісюк О.А. – «за»;

Мальон Л.В. – «за»;

Семенченко А.І. – «за»;

Ткаченко М.М. – «за»;

Трощенко В.Ю. – «за».

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити проект постанови НКЕК «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України», що додається.

2. Установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та відповідних органів державної влади приймаються зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу, з дня їх оприлюднення до 23.11.2022.

3. Департаменту радіочастотного спектра забезпечити проведення консультацій щодо проекту акта, схваленого цим рішенням.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова НКЕК

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

Начальник відділу організаційного забезпечення Департаменту забезпечення діяльності 

Ольга ПІВЕНЬ-ПІВНЮК

 

замечания и предложения относительно проекта Регламента можно писать в этой группе 

https://t.me/+T56mZ6m3HnZroWax

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

ПОСТАНОВА

__.12.2022 м. Київ № …

Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України

Відповідно до частини шостої статті 68 Закону України «Про електронні комунікації» та частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»,

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Регламент аматорського радіозв’язку України, що додається.

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах електронних комунікацій,

радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв'язку

__ _______ 2022 року № _____

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі – МСЕ), Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон) з урахуванням рекомендацій відповідних міжнародних організацій та результатів консультацій з громадськими об'єднаннями радіоаматорів України.

1.2. Регламент визначає:

- порядок користування радіочастотним спектром України аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку;

- загальні вимоги до гармонізованого та національного експлуатаційних документів (далі – експлуатаційний документ) радіоаматора;

- процедуру замовлення і оформлення позивних сигналів та експлуатаційних документів радіоаматора;

- форми експлуатаційних документів радіоаматора, а також форми замовлення (перелік необхідної інформації) для їх оформлення;

- вимоги до опублікування загальнодоступної інформації про експлуатаційні документи радіоаматора та обміну інформацією із власниками

інформаційних ресурсів.

1.3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх радіоаматорів, у тому числі на радіоаматорів-іноземців, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

1.4 Роботи, пов’язані з присвоєнням позивних сигналів, оформлення експлуатаційних документів радіоаматора, виконуються Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2021 року за № 1160/36782 (далі за текстом – Тарифи УДЦР).

II. Терміни та їх визначення

У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

аматорська радіостанція (далі – АРС) – станція аматорської або аматорської супутникової служби, що розташована в конкретному місці (стаціонарного розташування), або носима (портативна) чи пересувна. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів, разом з антено-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, у тому числі програмного забезпечення, які дають змогу АРС працювати за призначенням у аматорській або аматорській супутниковій службі;

аматорський радіозв’язок – користування радіоаматорами радіочастотним спектром України (випромінювання електромагнітної енергії в навколишній простір) в аматорській та/або аматорській супутниковій службах радіозв'язку відповідно до вимог цього Регламенту;

аматорська служба – служба радіозв'язку з метою технічних досліджень і взаємного радіозв'язку, що здійснюється радіоаматорами виключно в особистих цілях і без будь-якої матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба – служба радіозв'язку, що використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв'язку (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації; гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця (сертифікат NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32; 

гармонізований експлуатаційний документ радіоаматора (CEPT RADIO AMATEUR LICENCE) – документ, що встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром із застосуванням радіообладнання зі складу АРС протягом визначеного строку в певних умовах на території України та за її межами та відповідає Рекомендаціям СЕПТ T/R 61-01, ECC (05) 06; національний експлуатаційний документ радіоаматора – документ, що встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром для ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, радіостанцій для спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій аматорської та аматорської супутникової служб, присвоєнь спеціальних та укорочених позивних сигналів протягом визначеного строку в певних умовах на території України; кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) – комісія з визначення технічної та експлуатаційної компетенції радіоаматорів та перевірки відповідності радіообладнання (РО) вимогам цього Регламенту. необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах; оператор АРС – особа, яка набула право на експлуатацію АРС; позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції;

радіоаматор – фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним спектром для особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, без мети отримання прибутку та відповідно до цього Регламенту і Закону;

радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) – документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних громадян країн-членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення радіозв'язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб; радіомаяки – автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

радіоаматорська аварійна служба (РАС) – сукупність АРС на території України, радіоаматори яких виявляють бажання надавати допомогу в умовах надзвичайних ситуаціях, мають узгоджені частоти, позивні сигнали та завдання, що вирішуються в інтересах єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції; рухомі (носимі, возимі) аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у інших чинних нормативних та нормативно-правових актах

III. Експлуатація аматорської радіостанції

3.1. Аматорська радіостанція (далі – АРС) може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

3.2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі гармонізованого експлуатаційного документа, форма якого наведена у додатку 1, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.3. Користування аматорською радіостанцією може бути:

3.3.1 індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

3.3.2 колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах та закладах культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається відповідальна особа.

3.4. Характеристики аматорських систем визначені у рекомендації МСЕ RM.1732-2 та наведені у додатку 2 до цього Регламенту (таблиці 1-11), а саме:

3.4.1. у таблиці 1 – характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP та режимів зі слабким сигналом, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

3.4.2. у таблиці 2 – характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP, які працюють на частотах вище 900 МГц;

3.4.3. у таблиці 3 – характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

3.4.4. у таблиці 4 – характеристики аматорських цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах вище 900 МГц;

3.4.5. у таблиці 5 – характеристики аматорських систем передачі даних, цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

3.4.6. у таблиці 6 – характеристики аматорських систем передачі даних, цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах вище 900 МГц;

3.4.7. у таблиці 7 – характеристики аматорських систем, які працюють у смугах частот 135,7–137,8 кГц та 472–479 кГц;

3.4.8. у таблиці 8 – характеристики систем, які використовують відбиття радіохвиль від Місяця (ЕМЕ);

3.4.9. у таблиці 9 – характеристики аматорських супутникових систем у напрямках Земля - космос;

3.4.10. у таблиці 10 – характеристики аматорських супутникових систем у

напрямках космос - Земля, призначених для низькоорбітальних супутників (LEO);

3.4.11. у таблиці 11 – характеристики аматорських супутникових систем у напрямках космос - Земля, призначених для геостаціонарних (GEO) та високоорбітальних (HEO) супутників.

3.5. Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.96 за № 488/1513.

3.6. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв'язку передавачів АРС (за кваліфікацією радіоаматорів) наведені у додатку 2 (таблиця 12).

3.7. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 2 (таблиця 13).

3.8. Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до антеннофідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не повинен перевищувати відносного та абсолютного значень норм на рівні побічних випромінювань, наведених у додатку 2 (таблиця 14).

3.9. Несуче коливання (частота) і неробоча бічна смуга передавачів АРС із односмуговою модуляцією повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

3.10. При використанні цифрових систем радіозв'язку параметри вихідного сигналу повинні бути:

3.10.1 не гірші, ніж у режимі J3E – на частотах нижче 30 МГц;

3.10.2 не гірші, ніж у режимі F3E – на частотах вище 30 МГц.

3.11. У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга, а у смугах радіочастот вище 10 МГц – верхня бічна смуга.

3.12. Вихідна потужність (далі - Р вих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні еквівалента антени в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою: (Вт) або (Вт), де: 

Uекв – напруга на активному навантаженні еквівалента антени, В;

Iекв – струм в активному навантаженні еквівалента антени, А;

R – величина опору активного навантаження еквівалента антени, Ом.

3.13. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц на частотах до 30 МГц та 1000 Гц на частотах вище 30 МГц. Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, радіомаяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

3.14. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов'язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі зв'язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної

безпеки.

3.15. Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється на підставі національних експлуатаційних документів, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.16. РО, яке входить до складу АРС та технічні характеристики якого відповідають характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 2, можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов'язкового підтвердження відповідності.

IV. Користування радіоаматорами радіочастотним спектром України

4.1. Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв'язку, що зазначені в експлуатаційному документі.

4.2. При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати такі умови користування радіочастотним спектром України:

4.2.1 дотримуватися норм (умов) користування радіочастотним спектром для реалізації засад загальної авторизації, визначених частиною першою статті

47 Закону України «Про електронні комунікації»;

4.2.2 додержуватися вимог чинних нормативно-правових актів, нормативнотехнічних документів та державних стандартів у сфері користування радіочастотним спектром України;

4.2.3 вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до апаратури АРС та експлуатації РО з її складу;

4.2.4 при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що зазначені у експлуатаційному документі;

4.2.5 забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

4.2.6 надавати на запит уповноважених регуляторним органом посадових осіб інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

4.2.7 в установленому законодавством порядку допускати уповноважених регуляторним органом посадових осіб до перевірки експлуатації АРС, а також пред'являти за їх вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним спектром України;

4.2.8 експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РО яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

4.2.9 своєчасно виконувати розпорядження (приписи) уповноважених регуляторним органом посадових осіб стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним спектром, особливих умов експлуатаційних документів та норм законодавства у сфері користування радіочастотним спектром України;

4.2.10 забезпечувати виконання вимірів технічних параметрів випромінювання РО зі складу АРС.

4.3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв'язку, оператор АРС при здійсненні зв'язку не повинен створювати

радіозавад РО цих служб.

4.4. Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот, що розподілена аматорській та аматорській супутниковій радіослужбам.

V. Технічна та експлуатаційна компетенція радіоаматорів

5.1. В Україні на основі гармонізованих кваліфікаційних вимог до експлуатаційної та технічної кваліфікації радіоаматорів, що визначені у документах МСЕ, СЕПТ застосовується наступна класифікація:

5.1.1. A - відповідає вищій кваліфікації радіоаматорів (НAREC);

5.1.2. B – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця (NOVICE);

5.1.3. C – відповідає кваліфікації радіоаматора-учня (Entry-Level).

5.2. З метою визначення кваліфікації радіоаматора та перевірки декларацій про відповідність РО зі складу АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі – КТК).

5.3. КТК формуються із представників УДЦР, громадських об’єднань радіоаматорів України, інших фахівців радіозв'язку за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

5.4. Засідання КТК проводить Голова КТК або, за його відсутності, один із його заступників, за участю не менше двох членів КТК. Секретарем КТК обирається будь-який присутній член КТК шляхом голосування.

За результатами засідання секретар КТК у триденний строк після дати проведення засідання складає протокол засідання КТК, який підписується головуючим та секретарем КТК і направляється до УДЦР.

5.5. До засідання КТК можуть залучатися радіоаматори, що мають стаж експлуатації АРС кваліфікації A не менше п'яти років та не допускали порушень Регламенту аматорського радіозв'язку України.

5.6. Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту.

5.7. Кількість КТК та їх чисельний склад повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію радіоаматора, здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

5.8. Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до законодавства України, у тому числі цього Регламенту. Усі члени КТК беруть зобов’язання не розголошувати персональні дані, що зазначені у поданих до КТК документах.

5.9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

5.10. Екзаменаційні програми наведені: для радіоаматорів-учнів (з урахуванням звіту ECC REP 089) у додатку 3; радіоаматорів-початківців (гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (NOVICE), з урахуванням рекомендації МСЕ ITU-R M.1544-1, звіту ERC 32 у додатку 4; для радіоаматорів вищої кваліфікації (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02 у додатку 5.

5.11. Кваліфікація радіоаматора визначається:

5.11.1. для радіоаматорів-початківців та радіоаматорів-учнів шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди;

5.11.2. для вищої кваліфікації шляхом теоретичного іспиту.

Для радіоаматорів вищої кваліфікації встановлено одну з форм проведення іспиту: усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп'ютера.

5.12. Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного іспиту повинен бути не менше трьох членів.

5.13. Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які розробляються громадськими об’єднаннями радіоаматорів разом із УДЦР на підставі відповідних екзаменаційних програм.

5.14. КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 6).

5.15. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону за зареєстрованим місцем проживання із замовленням про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма замовлення наведена у додатку 7. Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання замовлення здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

Якщо намір здати кваліфікаційний іспит бажає особа, у якої є певні обмеження стану здоров’я, до замовлення вноситься відповідна відмітка і додається документ, який підтверджує ці обмеження. Для осіб з особливими потребами спосіб проведення іспиту повинен враховувати їх індивідуальні особливості з урахуванням рекомендації ЕСС (14)05. Іспит у таких громадян може бути прийнятий в індивідуальному порядку, при необхідності може бути виділено додатковий час. Складання іспиту, проведення співбесіди можуть проводитися в приміщеннях громадських організацій осіб з особливими потребами (за згодою).

Громадянам з вадами зору може бути запропонована допомога членів КТК в читанні екзаменаційних білетів, або ж білети можуть бути підготовлені громадськими організаціями осіб з інвалідністю (обмеженими можливостями) із використанням шрифту Брайля. Для радіоаматорів з істотно обмеженою рухливістю іспит може бути прийнятий вдома.

5.16. Замовник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

5.17. КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації замовлення перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту, правильність оформлення та інформує замовника про розклад роботи КТК, а також про вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної кваліфікації радіоаматора.

Замовник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації замовлення.

Про час і місце проведення засідання члени КТК повинні бути поінформовані не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

5.18. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо правильні відповіді не менше як на 2/3 поставлених запитань.

5.19. У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нового замовлення (не раніше ніж через 30 календарних днів).

5.20. Після складання іспиту замовник надає до КТК декларацію про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем, які наведені у додатку 2, таблиці 1–11 Регламенту. Форма декларації наведена в додатку 8.

5.21. КТК перевіряє:

- відомості про замовника;

- повноту та правильність заповнення декларації;

- відповідність заявлених технічних характеристик РО характеристикам типових аматорських систем, визначеним цим Регламентом.

5.22. В ході перевірки, КТК може додатково опитувати замовника стосовно самостійно розробленого РО та, за потреби, може визначити додаткові види контролю технічних характеристик задекларованого РО.

5.23. За результатами перевірки КТК вносить до декларації зауваження щодо виявлених недоліків та робить висновок щодо можливості експлуатації задекларованого РО у складі АРС.

5.24. У разі негативного рішення КТК щодо можливості експлуатації заявленого РО замовник може подати нову декларацію після усунення зауважень.

VІ. Процедура замовлення та порядок оформлення експлуатаційного документа радіоаматора

6.1. Експлуатаційний документ радіоаматора засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації радіоаматора протягом визначеного строку в певних умовах.

6.2. Гармонізований експлуатаційний документ мають право отримувати:

6.2.1 громадяни України;

6.2.2 іноземці та особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України;

6.2.3 іноземці та особи без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ СЕРТ або відповідні дозвільні документи на експлуатацію АРС іншої держави.

Національний експлуатаційний документ аматорського ретранслятора, радіомаяка та спортивної радіостанції мають право отримувати об'єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки).

6.3. Підготовку та надання експлуатаційних документів здійснює УДЦР.

6.4. Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до філії УДЦР (далі – Філії) відповідного адміністративнотериторіального регіону за зареєстрованим місцем проживання із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС (додаток 9).

Якщо у замовника зареєстроване місце проживання у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

6.4.1. До замовлення про отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС додаються: довідка про складання кваліфікаційного іспиту; декларація про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем з висновком КТК;

для осіб, визначених у пункті 6.2.1 пункту 6.2 цього розділу, 

– копія паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1-2 та відмітка про зареєстроване місце проживання) – або копія лицьової та зворотної сторони паспорта громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію місця проживання особи (паперовий додаток до ID-картки); для неповнолітніх осіб

– копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників (батьків, усиновителів, опікунів тощо), які підтверджують можливість надання експлуатаційного документа;

для осіб, визначених у пункті 6.2.2 цього розділу, – копія паспортного документа або копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання на території України.

6.4.2. При зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково подається клопотання законного представника, що представляє його інтереси.

6.4.3. Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем.

Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації замовлення, замовник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення замовлення без розгляду, замовник може повторно подати документи.

Усі подані замовником документи формуються в окрему справу.

6.4.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення гармонізованого експлуатаційного документа. Гармонізований експлуатаційний документ надається замовникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР Зразок бланка гармонізованого експлуатаційного документа наведено у додатку 10.

6.4.5. Гармонізований експлуатаційний документ оформлюється на кожну АРС. Строк дії гармонізованого експлуатаційного документа не може бути меншим за десять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 або не замовлено замовником.

6.4.6. Смуга радіочастот та види радіозв'язку, що має право використовувати радіоаматор, зазначаються в гармонізованому експлуатаційному документі на підставі декларації про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем.

6.5. При короткострокових візитах (до трьох місяців) до країн-членів CEPT або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06, гармонізований експлуатаційний документ надає можливість експлуатувати АРС без отримання документа дозвільного характеру цієї країни.

6.5.1. У разі перебування за кордоном більше трьох місяців радіоаматор – громадянин України з метою отримання експлуатаційного документа (ліцензії) повинен звернутись до відповідного уповноваженого органу країни перебування.

До звернення додається сертифікат HAREC або NOVICE.

6.5.2. При експлуатації АРС в іншій країні радіоаматор повинен знати вимоги регламенту аматорського радіозв'язку цієї країни. Під час здійснення сеансу радіозв'язку він має використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким відповідним чином указувати префікс країни, що відвідується.

6.5.3. На підставі замовлення про отримання гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 11) УДЦР надає сертифікат NOVICE радіоаматорам України, що склали іспит на здобуття кваліфікації радіоаматорапочатківця відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE). За наявності, до замовлення додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу).

Зразок сертифіката NOVICE наведено у додатку 12.

6.5.4. На підставі замовлення про отримання гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 11) УДЦР надає гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) радіоаматорам України, які мають вищу кваліфікацію радіоаматора і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми. За наявності, до замовлення додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката HAREC наведено у додатку 13.

6.6. Іноземець або особа без громадянства, яка має дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебуває на території України (до трьох місяців), має право здійснювати аматорський радіозв'язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, що визначені цим Регламентом.

6.6.1. Іноземець або особа без громадянства, яка має дозвільний документ СЕРТ та планує перебувати на території України більше трьох місяців, повинна звернутися до головного офісу УДЦР із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС іноземцю або особі без громадянства, що перебуває на території України (додаток 14).

6.6.2. Іноземець або особа без громадянства, що перебуває на території України та має документ дозвільного характеру іншої країни на експлуатацію АРС або сертифікат HAREC (NOVICE), повинна звернутися до головного офісу УДЦР із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС іноземцю або особі без громадянства, що перебуває на території України (додаток 14).

6.6.3. Іноземець або особа без громадянства, що перебуває на території України, до замовлення про отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС на території України додає: копію дозвільного документа СЕРТ (сертифіката HAREC або NOVICE, відповідного дозвільного документа іншої країни); копію паспортного документа.

6.6.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення гармонізованого експлуатаційного документа АРС. Гармонізований експлуатаційний документ АРС надається не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

6.6.5. Кваліфікація радіоаматорів інших держав визначається з урахуванням Рекомендації ECC (05) 06 та додатка II Рекомендації CEPT T/R 61-01.

6.6.6. Гармонізований експлуатаційний документ АРС надається на обумовлений строк не більше 3-х місяців, при цьому він не повинен перевищувати строк дії в'їзної візи, з правом продовження.

6.7. Національний експлуатаційний документ ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку надається об'єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

6.7.1. При оформленні національного експлуатаційного документа ретранслятора аматорського радіозв'язку враховується перелік радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазонах 145 МГц та 435 МГц, що наведено у додатку 15.

6.7.2. Уповноважена особа, яка має намір експлуатувати ретранслятор (радіомаяк), особисто, через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за зареєстрованим місцем проживання із замовленням на отримання національного експлуатаційного документа ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку (додаток 16).

Якщо у замовника зареєстроване місце проживання у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

До замовлення додаються такі документи: копія паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1-2 та відмітка про зареєстроване місце проживання) – або копія лицьової та зворотної сторони паспорта громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію місця проживання особи (паперовий додаток до ID-картки); копія гармонізованого експлуатаційного документа АРС особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка); пояснювальна записка з визначенням основних технічних характеристик ретранслятора (радіомаяка) (додаток 15, таблиці 5).

6.7.3. Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем (додаток 2, таблиці 1, 3, 13).

При відсутності зауважень Філія УДЦР надсилає документи до головного офісу УДЦР.

6.7.4. Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації замовлення замовник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення замовлення без розгляду, замовник може повторно подати документи.

6.7.5. За необхідності погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України строк надання експлуатаційного документа продовжується на строк погодження та не повинен перевищувати 50 діб.

УДЦР протягом п’яти робочих днів від дати виникнення підстав для погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України інформує про це замовника. 15

6.7.6. За позитивними результатами визначення умов електромагнітної сумісності та погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України УДЦР приймає рішення про надання національного експлуатаційного документа ретранслятора, інформує замовника та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та оформлення.

6.7.7. Після оплати замовником робіт з підготовки та оформлення національного експлуатаційного документа ретранслятора на підставі акта технічного контролю параметрів РО (додаток 17) УДЦР надає замовникові національний експлуатаційний документ ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку (додаток 18). Зразок бланка експлуатаційного документа наведено в додатку 10. Строк дії експлуатаційного документа не може бути меншим за десять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 або не замовлено замовником.

6.7.8. Для продовження строку дії національного експлуатаційного

документа ретранслятора (радіомаяка) замовник подає замовлення на продовження

його строку дії, зазначене у підпункті 2 пункту 7 розділу VI цього Регламенту.

6.8. Національний експлуатаційний документ для спортивної

радіопеленгації (додаток 19) надається відповідальній особі, що призначена

організатором змагань. До замовлення про отримання національного

експлуатаційного документа для спортивної радіопеленгації (додаток 20) додається

реєстраційна відомість (додаток 21).

6.9. За бажанням радіоаматора з метою отримання національного

експлуатаційного документа рухомої радіостанції аматорської та аматорської

супутникової служб (додаток 22), що входить до складу АРС та використовує

смуги радіочастот вище 30 МГц, замовник особисто, через уповноважений ним

орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР

відповідного адміністративно-територіального регіону за зареєстрованим місцем

проживання із замовленням на отримання національного експлуатаційного

документа рухомого РО (носимої, пересувної) аматорської та аматорської

супутникової радіослужб, форму якої наведено у додатку 23. Зразок бланка

національного експлуатаційного документа рухомої радіостанції аматорської та

аматорської супутникової радіослужб наведено в додатку 24.

6.10. Підставами для надання нового експлуатаційного документа АРС на

заміну діючому є:

6.10.1 зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові

фізичної особи – власника експлуатаційного документа;

6.10.2 зміна місцезнаходження юридичної особи або зареєстрованого місця

проживання фізичної особи - власника експлуатаційного документа;

6.10.3 реорганізація юридичної особи - власника експлуатаційного

документа шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття,

приєднання, поділу, виділу;

6.10.4 зміна місця розташування АРС;

6.10.5 зміна кваліфікації радіоаматора;

6.10.6 зміна складу обладнання АРС;

6.10.7 зміна технічних характеристик РО зі складу АРС, які пов'язані з

використанням додаткових смуг радіочастот.

У разі виникнення підстав для надання нового експлуатаційного документа

АРС на заміну діючому власник експлуатаційного документа зобов'язаний

протягом 30 днів подати замовлення на отримання експлуатаційного документа

(додатки 9, 14, 16, 20, 23 відповідно). Разом із замовленням надається

експлуатаційний документ, що підлягає заміні, та копії документів, що

підтверджують зазначені зміни. У строк, що не перевищує 10 робочих днів від дати

реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із

підготовки та оформлення нового експлуатаційного документа АРС.

Експлуатаційний документ АРС надається не пізніше ніж через три робочі дні

після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

6.11. Не замінений на підставі вимог пункту 10 Розділу VI експлуатаційний

документ АРС, є недійсним.

6.12. Підставами для відмови в отриманні експлуатаційного документа є:

6.12.1 недостовірність даних у документах, поданих замовником для

отримання експлуатаційного документа;

6.12.2 невідповідність заявлених технічних даних РО умовам експлуатації,

що визначені цим Регламентом;

6.12.3 негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил

України заявлених радіочастот для ретрансляторів (радіомаяків) з причин

невиконання умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів

радіочастотного спектру України.

6.13. Для продовження строку дії експлуатаційного документа радіоаматор

повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії особисто або

рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР із замовленням

про продовження строку дії експлуатаційного документа. Форму замовлення про

продовження строку дії експлуатаційного документа АРС наведено у додатку 25.

6.14. Підставами для відмови у продовженні строку дії експлуатаційного

документа є:

6.14.1 обмеження у Плані використання радіочастотного ресурсу України,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815

строку застосування відповідної радіотехнології;

6.14.2 порушення оператором АРС умов експлуатаційного документа;

6.14.3 невідповідність даних у документах, поданих замовником для

отримання експлуатаційного документа.

6.15. У процесі опрацювання документів УДЦР, у межах своєї компетенції,

може звертатись до замовника для уточнення даних з питань підготовки

експлуатаційного документа з відповідним продовженням строку підготовки

експлуатаційного документа за згодою замовника.

6.16 Підставами для припинення дії експлуатаційного документа АРС (з

присвоєнням йому у автоматизованій інформаційній системі управління

радіочастотним спектром статусу «недійсний») є:

6.16.1 внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006

№ 815 що унеможливлюють подальше використання радіообладнання зі складу

АРС, за умови направлення УДЦР письмового попередження такому користувачу

радіочастот не менше ніж за один рік;

6.16.2 повідомлення від користувача радіочастотного спектра про

припинення дії експлуатаційного документа АРС;

6.16.3 наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію

припинення юридичної особи – власника АРС, крім випадків пов'язаних з

реорганізацією цих осіб;

6.16.4 нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи –

користувача радіочастотного спектра (радіоаматора) надана до УДЦР.

6.17. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пунктом 16 цього Розділу,

припинення дії експлуатаційного документу АРС здійснюється на підставі рішення

регуляторного органу. (Розгляд таких питань здійснюється із запрошенням

користувача радіочастотного спектра, що надсилається не пізніше ніж за п'ять

робочих днів до відповідного засідання).

6.18. Оформлення та отримання експлуатаційного документа АРС, у разі

заміни діючого або продовження строку його дії, здійснюється згідно порядку, що

визначений у пунктах 4, 6, 7, 8, 9 цього Розділу.

6.19. Протягом 10 робочих днів з дня виникнення підстав для припинення дії

експлуатаційного документа АРС:

6.19.1 вноситься до автоматизованої інформаційної системи управління

радіочастотним спектром та оприлюднюється запис про присвоєння певному

експлуатаційному документу АРС статусу «недійсний»;

6.19.2 надсилається користувачу радіочастотного спектра повідомлення у

письмовому або електронному вигляді за допомогою мереж електронних

комунікацій з дотриманням вимог законодавства із зазначенням підстав та їх

обґрунтуванням (на підставі рішення регуляторного органу).

6.20. У разі втрати оригіналу паперової версії експлуатаційного документа

АРС замовник на договірних засадах може замовити в УДЦР (за зареєстрованим

місцем проживання) його дублікат без зміни даних та інформації.

Дублікат експлуатаційного документа АРС надається чи надсилається

замовнику за місцем реєстрації замовлення не пізніше 3-х робочих днів після

надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

6.21. Загальнодоступна інформація про заявлені, задіяні або визнані

недійсними експлуатаційні документи АРС, крім персональних даних та

інформації з обмеженим доступом, розміщується на вебсайті УДЦР.

Перелік набору даних загальнодоступної інформації про експлуатаційні

документи АРС для їх он-лайн публікації, з урахуванням вимог законодавства у

сфері захисту інформації та захисту персональних даних, наведено у додатку 33

Регламенту. УДЦР протягом трьох робочих днів оновлює інформацію щодо

експлуатаційного документу АРС та його статусу.

VІІ. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв'язку

7.1. Проведення сеансів радіозв'язку операторами АРС повинно

здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв'язку та з рівнями

вихідної потужності, що відповідають кваліфікації радіоаматора та зазначені у

експлуатаційному документі.

7.2. Радіозв'язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що

забезпечує необхідну якість зв'язку.

7.3. Перед початком сеансу радіозв'язку оператор АРС повинен

переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

7.4. У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РО інших служб

оператор АРС повинен негайно вжити заходів щодо їх усунення, навіть до

припинення випромінювання.

7.5. При веденні радіозв'язку оператор АРС не повинен створювати завади у

суміжних смугах радіочастот, що вже використовуються іншими станціями.

7.6. Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв'язку на вільній

частоті, має пріоритет у її використанні щодо інших операторів АРС. Оператор

АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти

або вимагати його вивільнення на момент передачі.

7.7. Радіозв'язок з іншими радіостанціями, що не належать аматорській

радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS,

MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

7.8. Аматорський радіозв'язок повинен проводитися відкритим текстом на

радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями з дотриманням

законодавства про конфіденційну інформацію. Мова, яка використовується

радіоаматорами при радіозв'язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

7.9. Оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї станції

на початку та при закінченні сеансу радіозв'язку, але не рідше ніж один раз на 10

хвилин.

7.10. При роботі в телеграфному (далі – ТЛГ) режимі оператори АРС

повинні використовувати міжнародний код Морзе (додаток 26).

7.11. При роботі в телефонному режимі рекомендується передавати літери

позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 27).

7.12. Радіообмін може вестися із застосуванням виразів Q-коду та

радіоаматорського коду. Витяги з міжнародного Q-коду та радіоаматорського коду

наведені у додатку 28 та додатку 29 відповідно.

7.13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади в галузі

зв'язку може бути обмежено проведення радіозв'язку між радіоаматорами України

та радіоаматорами деяких країн.

7.14. Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського

радіозв'язку (не обов’язковим), є картка-квитанція (QSL). У ній вказуються: час та

дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас

випромінювання та якість зв'язку. Форма картки-квитанції (QSL) – довільна, може

бути в паперовому або електронному вигляді.

7.15. Оператору АРС рекомендовано вести апаратний журнал. До журналу

вноситься така обов'язкова інформація про проведений радіозв'язок:

7.15.1 позивний сигнал кореспондента;

7.15.2 дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв'язку;

7.15.3 оцінка сигналу RS (T, V, Q, M) залежно від виду зв'язку.

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена

оператором АРС (радіоаматором) на власний розсуд. Для ретрансляторів

(радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх

вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення

апаратного журналу не є обов'язковим.

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати

Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді.

7.17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для контролю

уповноваженими регуляторним органом посадовими особами.

7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після

внесення до нього останніх відомостей.

7.19. При здійсненні аматорського радіозв'язку операторам АРС

забороняється:

7.19.1 використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та

повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між

адміністраціями зв'язку зацікавлених країн;

7.19.2 застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що

передається, і не визначені для радіоаматорської служби;

7.19.3 використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у

експлуатаційному документі, або передавати радіосигнали (виходити в радіоефір)

без передачі позивного сигналу;

7.19.4 використовувати для роботи смуги частот, види зв'язку та рівні

вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації радіоаматора;

7.19.5 обговорювати політичні, міжнаціональні, релігійні, гендерні питання,

комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій,

проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або

третьої особи;

7.19.6 створювати навмисні радіозавади;

7.19.7 під час радіообміну вживати ненормативну лексику;

7.19.8 використовувати для роботи передавач із рівнем побічного

випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

7.19.9 переналаштовувати передавач по діапазону в режимі

випромінювання;

7.19.10 створювати завади прийманню населенням телевізійних сигналів;

7.19.11 використовувати при роботі АРС програвання музичних записів,

трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

VІІІ. Порядок ввезення аматорських радіостанцій в Україну

8.1. Ввезення в Україну АРС здійснюється відповідно до пункту 1 розділу II

Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв, затвердженого у встановленому порядку. При цьому

технічні характеристики РЕЗ, які входять до складу АРС, мають відповідати

наведеним у додатку 2 (таблиці 1-11) до цього Регламенту та не залежати від

складу АРС, наведеного у експлуатаційному документі.

8.2. Іноземці-радіоаматори можуть ввозити (зі зворотним вивезенням)

передавальні (приймально-передавальні) АРС за наявності дозвільного документа

CEPT або експлуатаційного документа АРС на території України. Експлуатація

іноземцями-радіоаматорами в Україні цього РО здійснюється відповідно до

підпунктів 1 - 4 пункту 5 розділу VI цього Регламенту).

ІХ. Позивні сигнали розпізнавання

9.1. Для розпізнавання передач АРС призначаються позивні сигнали.

Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання АРС наведені у

додатку 30.

9.2. Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР. Призначений

позивний сигнал зазначається у гармонізованому експлуатаційному документі

АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один позивний

сигнал.

9.3. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування АРС у

межах території України оператор АРС до призначеного позивного сигналу через

знак "/" додає:

9.3.1 літеру "A" – при здійсненні радіозв'язку в стаціонарних умовах;

9.3.2 літеру "P" (за латинською абеткою) – при здійсненні радіозв'язку в

польових умовах.

9.4. При роботі АРС з рухомих об'єктів оператор АРС до позивного сигналу

через знак "/" додає:

9.4.1 літеру "M" для сухопутних транспортних засобів;

9.4.2 літери "MM" для морських (річкових) транспортних засобів;

9.4.3 літери "AM" для повітряних транспортних засобів.

9.5. У разі проведення сеансів радіозв'язку на території України

радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом через знак "/"

додають літери "UT".

9.6. При використанні додаткових літер до позивних сигналів оператор АРС

зобов'язаний під час проведення сеансів радіозв'язку повідомляти своє

місцезнаходження.

9.7. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються

регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України за погодженням

із УДЦР (додаток 30).

9.9. СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори України

вищої кваліфікації. Строк їх використання обумовлюється у кожному конкретному

випадку, але не повинен бути більше одного календарного року.

9.10. СПС призначаються з метою:

привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних

подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення

наукових, спортивних та інших експедицій;

стимулювання участі радіоаматорів у змаганнях із радіозв'язку.

9.10.1. З метою отримання національного експлуатаційного документу АРС

з використанням СПС радіоаматор не пізніше ніж за 30 днів до початку його

використання звертається до УДЦР із замовленням на отримання національного

експлуатаційного документа АРС з використанням СПС, форму якого наведено у

додатку 31.

9.10.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації

замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та

оформлення національного експлуатаційного документа з використанням СПС

(УПС). Національний експлуатаційний документ АРС з використанням СПС

надається замовникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження

оплати за відповідним рахунком УДЦР. Форма національного експлуатаційного

документа з використанням СПС (УПС) наведена у додатку 32.

9.11. УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами високих

спортивних результатів у змаганнях із радіозв'язку на коротких та ультракоротких

хвилях. Кількість АРС, яким можуть бути призначені УПС, визначається УДЦР.

9.11.1. З метою отримання національного експлуатаційного документа АРС

з використанням УПС радіоаматор не пізніше ніж за 30 днів до початку його

використання звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративнотериторіального регіону за зареєстрованим місцем проживання із замовленням на

отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням УПС,

форму якої наведено у додатку 31. Якщо у замовника зареєстроване місце

проживання у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до

головного офісу УДЦР.

9.11.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації

замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та

оформлення національного експлуатаційного документа. Національний

експлуатаційний документ АРС з використанням УПС надається замовникові не

пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним

рахунком УДЦР. Форма національного експлуатаційного документа АРС з

використанням УПС наведено у додатку 32.

9.12. Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв'язку призначає

УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону частот

роботи ретрансляторів.

Х. Радіоаматорська аварійна служба

10.1. АРС України можуть бути залучені для організації радіозв'язку у

надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від

катастроф, стихійних лих відповідно до чинного законодавства України,

Регламенту радіозв'язку та міжнародних угод. При цьому дозволяється передача

інформації від (для) третіх осіб.

На підставі відповідних документів уповноважений державний орган, у разі

потреби, може залучати радіоаматорів для організації радіозв’язку.

10.2. В аматорській службі функціонує Радіоаматорська аварійна служба

(далі – РАС).

10.3. Залежно від умов проходження радіохвиль та часу радіоаматорам РАС

рекомендується використовувати такі частоти:

міжнародні: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц;

міжрегіональні та регіональні на території Україні: 18160 кГц; 21360 кГц;

144,550 МГц; 145,787,5 МГц; 439,725 МГц; 439,750 МГц; 439,775 МГц.

10.4. Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов'язані сприяти

роботі РАС.

ХІ. Контроль роботи АРС

11.1. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про

радіочастотний спектр здійснює Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та

надання послуг поштового зв’язку (далі – Регуляторний орган) відповідно до

Закону України «Про електронні комунікації»

11.2. Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним спектром

здійснює УДЦР у встановленому регуляторним органом порядку.

11.3. Радіоаматори несуть відповідальність за порушення законодавства у

сфері користування радіочастотним спектром відповідно до Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

11.4. Радіоаматор може оскаржити рішення регуляторного органу у

судовому порядку.


Додаток 1.  ГАРМОНІЗОВАНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ РАДІОАМАТОРА

Скачать файл: garmonizovanij-eksplutacijnij-dokument-2_1_2_-dodatok-1.pdf [1.46 Mb] (cкачиваний: 7)
Посмотреть онлайн файл: garmonizovanij-eksplutacijnij-dokument-2_1_2_-dodatok-1.pdf


Подробнее