Относительно возможности продления радиолюбителями разрешения на использование аматорской радиостанцией радиочастотного спектра


                     По-перше, частина 5 ст. 46 Закону України "Про електронні комунікації" , в редакції від 03 серпня 2022 року {із змінами, внесеними згідно із Законами № 1971-IX від 16.12.2021 , № 2137-IX від 15.03.2022 ,  № 2240-IX від 03.05.2022 , № 2370-IX від 08.07.2022}, не містить ніяких пунктів, оскільки там написано тільки це: "Регламент аматорського радіозв’язку України розробляє та затверджує регуляторний орган після проведення консультацій з громадськими організаціями радіоаматорів України."

             В той же час в пункті 5 частини 3 ст.46 Закону України "Про електронні комунікації" вказано, що "Користування радіочастотним спектром здійснюється: радіоаматорами,  що в установленому порядку підтвердили свою технічну та експлуатаційну компетенцію, а також громадськими організаціями радіоаматорів, радіогуртками - відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України та на підставі гармонізованих та національних експлуатаційних документів, виданих у порядку та за формою, встановленими регуляторним органом."

                     Також, відповідно до ч.3 ст.63 Закону України "Про електронні комунікації" , який згідно із п.1 Розділ XIX цього закону "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" набирав чинності з 01 січня 2022 року, крім абзаців першого - чотирнадцятого підпункту 47 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2023 року {Пункт 1 розділу XIX із змінами, внесеними згідно із Законами № 1971-IX від 16.12.2021, № 2370-IX від 08.07.2022}, в редакції від 03 серпня 2022 року, користування радіочастотним спектром радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, що затверджується регуляторним органом за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, з урахуванням рекомендацій громадських об’єднань радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.

                По-друге частина 4 ст. 45 Закону України "Про електронні комунікації" не містить ніяких пунктів,   оскільки ця частина містить тільки одне речення такого змісту: "Перелік робіт та послуг, що виконуються державним підприємством, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, відповідно до цього Закону, а також тарифи на них встановлюються регуляторним органом." 

       І тільки відповідно пункту 4 частини 3 ст.45 Закону України "Про електронні комунікації"  підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, за дорученням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра або регуляторного органу: здійснює оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним спектром, на суднові станції та радіоаматорам.   

                    Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»  від 16. грудня 2021 року № 1971-ІХ, набрання чинності відбулось 13.02.2022 року,  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі НКЕК), є правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі НКРЗІ)..
                   Регламент аматорського радіозв'язку України, із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації  №390 від 25.06.2013 року, №69  від 07.02.2017 року, №78  від 13.02.2018 року на сьогодні чинний і діє в редакції від 04 серпня 2018 року, тобто у відповідності  зі змінами затвердженими Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13.02.2018 року  №78, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 березня 2018 року за №283/31735 (Документ чинний, поточна редакція — Редакція від 04 серпня 2018 року, Публікації документа: "Офіційний вісник України" - офіційне видання від 11 березня 2011 — 2011 р., № 16, стор. 255, стаття 704, код акта 55078/2011)ВАДИМ ГУЛЬКО: "ЗАКОН ПРО ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ" ВДОСКОНАЛЮЄ РОБОТУ УДЦР

опубліковано 04 лютого 2021 року о 15:03

Негативного впливу на діяльність УДЦР нормами Закону України «Про електронні комунікації» не передбачається. У підприємства залишаються ті самі повноваження, що й були. Спеціальна назва підприємства дійсно в самому законі не застосовується, так само як і для регуляторного органу та Цент­рального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Права та обов’язки нашого підприємства прописані в Законі України «Про електронні комунікації» в статті 46 «Діяльність у сфері радіочастотного спектра державного підприємства, що перебуває у сфері управління регуляторного органу».

– Чи не доведеться радіоаматорам переоформлювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом? Чи зміниться щось у порядку оформлення аматорських ліцензій?

– Передусім треба уточнити, що радіоаматори відповідно до чинного законодавства використовують радіочастотний ресурс України на підставі дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції та не отримують ліцензії на користування ним.

Надалі, після набуття чинності Закону України «Про електронні комунікації», тобто з 1 січня 2022 року, експлуатація аматорських радіо­станцій здійснюватиметься на підставі національних експлуатаційних документів. Порядок отримання та форма цих документів будуть визначені регуляторним органом у новій редакції Регламенту аматорського радіозв’язку України відповідно до вимог закону, про який ідеться.

Своєю чергою, цим Регламентом буде визначено статус дозволів на експлуатацію аматорських радіостанцій, що були видані раніше – до набрання чинності цього закону, порядок продовження терміну їхньої дії.

ФАХІВЦІ УДЦР СЕРЕД КРАЩИХ РАДІОСПОРТСМЕНІВ СВІТУ

Подробнее

отказ ГрыЩЕНКУ В.В. в признании недействительной конференции ЛРУ от 30.05.2015 г.

Решением суда внеочередная конференция ЛРУ от 30 мая 2015 года признана законной, обоснованной и  правомочной

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва у справі за позовом Грищенка Володимира Володимировича до Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» про визнання недійсним рішення позачергової позачергової звітно-виборної Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України», проведеної 30 травня 2015 року

Провадження № 2/760/2223/20

В справі № 760/14391/18-ц

 


Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
 / вступна та резолютивна частина /

 

10 січня 2020 року


Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря - Гак Г.М.

представника позивача - Роговського А.А.

 представника відповідача - Гай Н.В.


розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Грищенка Володимира Володимировича до Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» про визнання недійсним рішення позачергової звітно-виборної Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України», проведеної 30 травня 2015 року, суд


 

Керуючись ч.6 ст. 259 Цивільного процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

В позові Грищенка Володимира Володимировича до громадської організації «Ліга радіоаматорів України» про визнання недійсним рішення позачергової звітно-виборної конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України», проведеної 30 травня 2015 року, відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення буде складено 20 січня 2020 року.

Суддя                                                                                                                              Л .А. Шереметьєва

 https://reyestr.court.gov.ua/Review/86824299
Державний герб України

Провадження № 2/760/2223/20                                                                                                                   В справі № 760/14391/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


10 січня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді -                Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря -                Гак Г.М.

представника позивача-            Роговського А.А.

представника відповідача-        Гай Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Грищенка Володимира Володимировича  до Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» про визнання недійсним рішення позачергової звітно-виборної конференції, суд

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом і просить визнати недійсним рішення позачергової звітно-виборної Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийняте 30 травня 2015 року.

Посилається в позові на те, що 30 травня 2015 року відповідно до затвердженого Радою ГО «Ліги радіоаматорів України» порядку денного та регламенту проведено позачергову звітно-виборну конференцію.

На вказаній конференції, зокрема, було висловлено недовіру президенту Ліги радіоаматорів України, першому віце-президенту, віце-президентам, Раді, ревізійній комісії, головам комітетів, та керівнику QSL-бюро, які були обрані на конференції Ліги 6-7 вересня 2014 року, та достроково припинені їх повноваження.

На конференції також було прийнято рішення про обрання президентом ГО «Ліга радіоаматорів України» на 2015 - 2017 роки ОСОБА_3 .

Зазначає, що він був обраний президентом громадської організації на підставі рішення звітно-виборної конференції, яка була проведена 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області і станом на травень 2015 року був президентом даної організації.

З рішенням конференції не погоджується та вважає його протиправним з огляду на наступні обставини.

Зазначає, що законодавством визначено, що зареєстроване громадське об`єднання вносить зміни до Статуту громадського об`єднання в порядку, визначеному Статутом цього об`єднання, з урахуванням норм закону.

Пунктом 5.4 Статуту встановлено, що рішення про створення первинної організації обласного відділення Ліги радіоаматорів України приймається установчими зборами з ініціативи не менше як 10-ти радіоаматорів і затверджується рішенням Ради.

Згідно з п. 5.8 Статуту вищим керівним органом Ліги є конференція, яка скликається не рідше одного разу на два роки.

Конференція є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів, які представляють більшість обласних (АР Крим, м. м. Київ та Севастополь) відділень Ліги.

Відповідно до п. 5.10 Статуту в період між конференціями діяльністю Ліги керує Рада, яка формується на засадах рівного представництва від кожного обласного відділення Ліги, повноважними представниками яких є голови відповідних Рад.

Вважає, що виходячи з вищенаведених положень Статуту та закону брати участь у роботі конференції, як вищого органу управління відповідача та Ради Ліги радіоаматорів України мають лише представники обласних (АР Крим, м. м. Київ та Севастополь) відділень, які легалізовано у встановленому законом порядку.

З листа Солом`янського районного управління юстиції у м. Києві від 09 грудня 2015 року № 406/01/04-07 вбачається, що відповідно до даних Реєстру громадських об`єднань статус обласних мають 11 відділень відповідача, а саме:

- Рівненське обласне відділення ЛРУ;

- Сумське обласне відділення ЛРУ;

- Миколаївське обласне відділення ЛРУ;

- Одеське обласне відділення ЛРУ;

- Житомирське обласне відділення ЛРУ;

- Запорізьке обласне відділення ЛРУ;

- Чернігівське обласне відділення ЛРУ;

- Полтавське обласне відділення ЛРУ;

- Донецьке обласне відділення ЛРУ;

- Вінницьке обласне відділення ЛРУ;

- Київське обласне відділення ЛРУ.

З огляду на те, що Київське та Сумське обласні відділення засновані 3-ма особами, відповідно до положень п. 5.4 Статуту вони права голосу не мають, відтак залишаються 9 відділень, представники яких мають право приймати участь у роботі органів правління відповідача.

Відповідно до п.п. 1.3, 1.4 протоколу від 30 травня 2015 року для участі у роботі звітно-виборної Конференції було зареєстровано 64 делегати від 15 областей, та ще представник від Луганської області та 6 представників Донецької області, які не обиралися відповідно до статуту Ліги на конференціях цих обласних відділень у зв`язку з неможливістю їх проведення внаслідок бойових дій та проведення антитерористичної операції на зазначених територіях.

З огляду на дані обставини конференція прийняла рішення допустити шість представників від Донецької та одного представника від Луганської обласних відділень Ліни своїм рішенням.

У роботі конференції приймали участь делегати з 17 обласних відділень Ліги у кількості 71 делегата, тоді як на час прийняття спірного рішення легалізованими у встановленому законом порядку було 11 обласних відділень.

Оскільки у прийнятті рішень звітно-виборної конференції приймали участь особи, які не мали права приймати участь у роботі конференції із правом голосу, вважає її неправомочною.

Крім того, вважає, що на оскаржуваній звітно-виборній конференції був відсутній кворум, наявність якого згідно з п. 5.8 Статуту є передумовою правомочності роботи конференції.

Зазначає, що протокол мандатної комісії позачергової звітно-виборної Конференції ГО«ЛРУ» від 30 травня 2015 року № 2 у нього відсутній.

За таких обставин вважає всі рішення, ухвалені на звітно-виборній конференції від 30 травня 2015 року, нелегітимними.

Зазначає також, що відповідно до п. 4.4 Статуту члени Ліги, зокрема, мають право:

-приймати участь у діяльності Ліги відповідно до своїх інтересів та можливостей:

-обирати та бути обраним до керівних органів.

Згідно з пунктом 5.9 Статуту конференція обирає президента, першого віце-президента та віце-президентів, голів комітетів та комісій, Раду Ліги та ревізійну комісію строком на 2 роки.

Вважає, що оскаржуване рішення конференції грубо порушило його права, як члена громадської організації.

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав.

Представник відповідача в судовому засіданні позов визнала.

Подала до суду відзив, в якому підтвердила обставини, викладені в позові.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1.1. Статуту Ліги радіоаматорів України вона є громадською організацією радіоаматорів України, яка об`єднує за спільними інтересами аматорів та спортсменів в галузі радіо.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про громадські об`єднання» внесення змін до відомостей про громадське об`єднання як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

За змістом   ст. 13 Закону відокремлені підрозділи громадського об`єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об`єднання.

Відповідно до п. 5.8 Статуту Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» вищим керівним органом Ліги є конференція, яка скликається не рідше одного разу на два роки.

Згідно з п.п. 5.10, 5.11 Статуту в період між конференціями діяльністю Ліги керує Рада Ліги, яка формується на засадах рівного представництва від кожного обласного (Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь) відділень Ліги, повноважними представниками яких є голови відповідних Рад (на посаді).

Засідання Ради є правомочним, якщо в його роботі приймає участь більше половини членів Ради.

До складу Ради також входять: президент, перший віце-президент, віце-президенти, секретар виконкому, голови комітетів та комісій, керівник (QSL-бюро Ліги), керівник офіційного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСС України, відповідальний за оформлення спеціальних позивних сигналів (СПС), голова колегії суддів з радіоспорту та представники інших організацій (за рішенням конференцій Ліги).

Судом встановлено, що відповідно до розміщеного в газеті «Голос України» від 29 квітня 2015 року оголошення Координаційною радою ГО «Ліга радіоаматорів України» 30 травня 2015 року була скликана та проведена позачергова звітно-виборна конференція Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» з порядком денним: перевибори президента, першого віце-президента,віце-президентів, голів комітетів і комісій Ради та ревізійної комісії .

Відповідно до протоколу позачергової звітно-виборної конференції громадської організації» Ліра радіоаматорів України» від 30 травня 2015 року була висловлена недовіра президенту Ліги, першому віце-президенту, віце-президентам, Раді Ліги, ревізійній комісії, головам комітетів та керівнику QSL-бюро, які були обрані на конференції ЛРУ 6-7 вересня 2014 року, та достроково припинено їх повноваження.

Прийнято рішення про обрання президентом ГО «Ліга радіоаматорів України» на 2015 - 2017 роки ОСОБА_3

/ т. 1, а.с. 9 - 36; т.3, а. с. 130 /

Відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про громадські об`єднання» дії незареєстрованого громадського об`єднання або громадського об`єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім дій, пов`язаних з реєстрацією такого об`єднання або повідомлення про його утворення, забороняються.

Виходячи з вищенаведених положень Статуту брати участь у роботі конференції Ліги, як вищого органу Управління та Ради Ліги мають лише представники обласних (АР Крим, м. м. Київ та Севастополь) відділень, які легалізовано в установленому законом порядку.

Відповідно до листа  Солом`янського районного управління юстиції у м. Києві від 09 грудня 2015 року № 406/01/04-07, наданого представником позивача, відповідно до даних Реєстру громадських об`єднань статус обласних мають 11 відділень відповідача, а саме:

- Рівненське обласне відділення ЛРУ;

- Сумське обласне відділення ЛРУ;

- Миколаївське обласне відділення ЛРУ;

- Одеське обласне відділення ЛРУ;

- Житомирське обласне відділення ЛРУ;

- Запорізьке обласне відділення ЛРУ;

- Чернігівське обласне відділення ЛРУ;

- Полтавське обласне відділення ЛРУ;

- Донецьке обласне відділення ЛРУ;

- Вінницьке обласне відділення ЛРУ;

- Київське обласне відділення ЛРУ.

Відповідно до п.5.8 Статуту ГО »Ліга радіоаматорів України» в редакції на момент проведення конференції, норма представництва на наступну конференцію встановлюється поточною конференцією.

Представники сторін підтвердили, що попередньою була конференція 06-07 вересня 2014 року, однак при цьому визначену нею норму представництва на наступну конференцію, якою є оспорювана позивачем конференція, представник позивача не приводить.

Будь-яких доказів встановленого представництва також не надав.

Посилаючись на відсутність кворуму, позивач та його представник в судовому засіданні не зазначають критеріїв розрахунку, які б давали підстави для висновку про обгрунтованість цих тверджень.

Крім того, оспорювана позивачем конференція є позачерговою.

Відповідно до підпунктів 8, 9 п.5.8 Статуту в разі потреби Радою Ліги або за вимогою не менше 1/3 частини від загальної кількості індивідуальних членів Ліги може бути скликана позачергова конференція.

Дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції визначається Радою і доводиться до відома членів Ліги не пізніше, ніж за місяць до початку роботи конференції.

Як зазначено вище, порядок скликання позачергової конференції відповідачем був дотриманий.

Представник позивача, посилаючись на відсутність права голосу у представників Київського та Сумського обласних відділень у зв`язку з порушенням порядку їх створення та реєстрації, в той же час не заперечує, що вони занесені до Реєстру громадських об`єднань зі статусом обласних, тобто мають право приймати участь у конференції.

Дана обставина підтверджується і наданим представником позивача листом Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації від 09 грудня 2015 року.

При цьому суд також враховує, що порядок створення даних обласних відділень не є предметом даного спору, а докази порушення порядку їх створення представником позивача не надані.

Крім того, з протоколу звітно-виборної конференції вбачається, що в ній приймали участь 71 обраний делегат від 17 обласних відділень: 64 делегати від 15 областей та 6 представників Донецької області та 1 представник Луганської області, які не обиралися відповідно до Статуту на конференціях обласних відділень у зв`язку з бойовими діями.

Вказані делегати були допущені до участі в роботі конференції рішенням самої конференції.

Тобто, в роботі конференції приймали участь представники всіх обласних відділень, зареєстрованих у Реєстрі громадських об`єднань, зі статусом обласних, приведених у наданому позивачем листі Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до протоколу №2 засідання мандатної комісії від 30 травня 2015 року позачергова звітно-виборна конференція визнана правомочною.

/ т.1, а.с. 194 - 216 /

Відповідно до п.п.2, 3,4 Статуту норма представництва на наступну конференцію встановлюється поточною конференцією.

Від кожного обласного / АР Крим, м. Київ та Севастополь / відділення Ліги одним делегатом є голова / президент / обласного відділення.

Інші делегати від обласних відділень обираються за загальних зборах / конференціях згідно встановленої норми представництва.

Статус делегата отримують члени виконкому Ліги, голови комітетів і комісій, члени ревізійної комісії, керівник бюро обміну радіоаматорськими листівками-підтвердженнями(QSL-бюро Ліги), керівник офіційного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обрані делегатами від обласних відділень.

Конференція є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів, які представляють більшість обласних відділень.

Звертаючись до суду, будь-яких доказів неправомочності та відсутності кворуму на позачерговій конференції позивач та його представник суду не надали, обмежившись самою довідкою про кількість легалізованих обласних відділень Ліги та висловленою точкою зору про незаконність створення двох з них.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України  цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 13 ЦПК України визначено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду

З урахуванням цього та наданих позивачем доказів, у суду відсутні підстави для висновку про доведеність позивачем заявлених вимог та їх достатність за задоволення позову.

Суд не приймає визнання позову представником відповідача, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.206 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Представник позивача в судовому зазначив, що в провадженні суду є інша справа, в якій оскаржуються рішення конференції за 2013 рік.

З метою заперечення проти обставин, якими той позов обґрунтовується, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Позиція представників сторін з цього питання є однаковою.

З врахуванням викладеного вище, суд вважає, що визнання позову представником відповідача суперечить закону, а тому не приймає його до уваги.

Керуючись ст. ст. 15, 16 ЦК України, ст.ст.9, 13, 14 Закону України «Про громадські об`єднання», ст. ст. 4, 5, 12, 13, 76-81, 223, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

В позові  Грищенка Володимира Володимировича  до Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» про визнання недійсним рішення позачергової звітно-виборної конференції відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 10 лютого 2020 року.

Суддя Л.А.Шереметьєва

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87513033Подробнее